Jak-pozbyć-się-leasingu?

Leasing operacyjny samochodu to umowa cywilnoprawna, którą można wypełnić, skrócić lub wydłużyć. Na ogół tego typu zobowiązanie zawieramy na kilka lat, wcześniejsze zakończenie umowy jest możliwe, będąc jednak mało korzystne finansowo. W jaki sposób można skrócić umowę leasingu?

Do wcześniejszego zakończenia umowy leasingu mogą skłonić przedsiębiorcę różne przyczyny. Do najczęstszych zalicza się problemy ze spłacaniem rat, zwłaszcza w przypadku gdy leasingowany środek trwały nie przynosi przewidywanych korzyści. Wśród metod pozbycia się leasingu znajdziemy: wypowiedzenie umowy leasingu, wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu, cesja umowy leasingu lub podnajem wyleasingowanego przedmiotu.

Wypowiedzenie umowy leasingu

Z wypowiedzenia leasingu mogą skorzystać obie strony umowy. Tego typu zerwanie umowy nie jest korzystne dla żadnej ze stron, ponieważ wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Zerwanie umowy przed terminem jej ukończenia jest związane z zapłatą wszystkich pozostałych rat wraz z odsetkami, opłatami i prowizją. Według kodeksu cywilnego przy tego typu rozwiązaniu umowy, wartość zobowiązania powinna zostać pomniejszona o korzyści leasingodawcy wynikające z wcześniejszego zakończenia umowy. Na ogół firmy leasingowe mają jednak własny wzór do obliczenia dyskonta oraz opłat należnych w takich przypadkach. Dodatkową konsekwencja wypowiedzenia leasingu jest konieczność zwrotu leasingowanego środka trwałego. Po zwrocie leasingodawca może przedmiot umowy sprzedać lub ponownie wyleasingować – otrzymana w ten sposób kwota pomniejszy zobowiązanie leasingobiorcy.

Wykup przedmiotu leasingu

To rozwiązanie jest korzystniejsze od wypowiedzenia umowy, jednak wiąże się z koniecznością natychmiastowej spłaty pozostałych rat leasingu pomniejszonych o wartość dyskonta oraz opłat należnych. W takim przypadku leasingobiorca po dokonaniu spłaty staje się właścicielem leasingowanego środka trwałego.

Cesja umowy leasingu

Ta metoda pozbycia się leasingu jest możliwa tylko w przypadku, gdy leasingobiorcy uda się znaleźć innego przedsiębiorcę, który przejmie jego umowę wraz z prawami do wyleasingowanego środka trwałego. Jednocześnie nowy leasingobiorca musi się zgodzić na dalszą spłatę rat leasingu.

Podnajem przedmiotu leasingu

To rozwiązanie, podobnie jak cesja, wymaga zgody leasingodawcy. W tej metodzie pozbycia się leasingu, leasingobiorca podnajmuje leasingowany środek trwały za comiesięczny czynsz, który zostaje przeznaczony na spłatę rat leasingu. Po zakończeniu umowy leasingu, prawo do wykupu przysługuje leasingobiorcy, a nie podnajemcy.

Szukamy-taniego-franka-na-spłatę-kredytu

Ustawa antyspreadowa, daje kredytobiorcom możliwość spłacania raty kredytowej (w kasie banku lub w formie przelewu) w walucie zaciągniętego kredytu. Bank nie może w związku z tym pobierać dodatkowych opłat czy prowizji, dzięki czemu spłata kredytów we frankach stała się tańsza.

Ustawa antyspreadowa nakazuje bankom nie tylko przyjmować od kredytobiorców raty w walucie, w której spłacany jest kredyt, ale także zmusza do podawania w umowach kredytowych wartości spreadu, po którym będzie sprzedawał klientowi walutę.

Czym jest spread?

Spread to różnica miedzy kupnem a sprzedażą waluty. Dzięki nowym regulacjom kredytobiorca ma możliwość dokonania wyboru, czy walutę będzie kupował w banku, kantorze czy na internetowej platformie wymiany walut.

Kantory internetowe

Często zdarza się, że spread w bankach jest wysoki, dlatego kredytobiorcy poszukują innych, alternatywnych źródeł dostępu do taniej waluty. Gdzie zatem znaleźć tanie franki? Coraz większym zainteresowaniem cieszą się wirtualne kantory, które oferują grupowe kupowanie franka, polegające na zbieraniu dużej ilości osób chcących kupić daną walutę. Wchodząc na stronę e-kantorów, sprawdzamy aktualny kurs waluty i jeżeli on nam odpowiada, dokonujemy zakupu.

Platformy wymiany walut

Innym rozwiązaniem są platformy wymiany walut, które są jakby odpowiednikiem giełdy. Na platformie można złożyć zlecenie kupna franka po odpowiadającym nam kursie. Po dokonaniu zlecenia pokazują nam się przeciwstawne zlecenia innych użytkowników, którzy chcą sprzedać tą samą walutę. Jeżeli znajdzie się osoba, zainteresowana sprzedażą franka po zaproponowanym przez nas kursie, zostaje dokonana transakcja wymiany. Do korzystania z takiej formy wymiany walut konieczne jest założenie rachunku w walucie, na który otrzymujemy wymienione pieniądze.

Zakup taniego franka na spłatę kredytu wcale nie jest taki trudny, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Nie musimy odwiedzać wszystkich kantorów czy banków i sprawdzać aktualnych kursów. Korzystając z wirtualnych kantorów lub platform wymiany walut, możemy wymienić złotówki na franki, praktycznie nie wychodząc z domu. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zastanowić się, która z tych możliwości jest dla nas najwygodniejsza i zacząć z niej korzystać. Z pewnością uda nam się w ten sposób zaoszczędzić i płacić niższą ratę kredytową.